درباره مرکز مهارتهای بالینی دکتر صادقی

رسانه جدید

مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه کرمانشاه در سال 1387 و پس از دستور وزارت متبوع دایر بر تشکیل این مراکز در فضایی بالغ بر 130 متر مربع در سطح سوم مرکز آموزشی درمانی امام رضا شروع به کار کرد.این مرکز در سال 1394 و با توجهات ریاست وقت دانشگاه ساختمانی با وسعت 800 متر مربع را ساخته و تجهیز نمود.در حال حاضر این مرکز دارای یک سالن 300 متری کارگاهی وداروخانه مدل وفضای استاندارد برگزاری آزمون آسکی مجهز به دوربین ضبط صدا و تصویرو همچنین سه فضای کارگاهی هریک با ظرفیت 15 نفر و یک اتاق عمل مدل میباشد.این مرکز همچنین با دارا بودن زیر ساخت رایانه ای مناسب و دو سرور مجزا در حال برگزاری آزمونهای به روز آنلاین و آفلاین میباشد و سالانه بالغ بر350 کارگاه آموزشی جهت 7000 نفر از فراگیران در رده های مختلف آموزشی برگزار می نماید.