لوازم وتجهیزات پزشکی

 1. افتالموسکوپ
 2. اتوسکوپ
 3. دیاپازون
 4. اسپکولوم بینی
 5. چراغ پیشانی
 6. متر
 7. DC شوک
 8. ترازو
 9. نگاتوسکوپ
 10. پایه سرم 
 11. دستگاه اندازه گیری فشارخون
 12. آمبوبگ بزرگسال
 13. آمبوبگ اطفال
 14. گلوکومتر و نوار تست
 15. وارمر نوزاد
 16. ECG
 17. لارنگوسکوپ بزرگسال
 18. لارنگوسکوپ اطفال
 19. بالشتک بخیه
 20. پنست بادندانه
 21. دسته تیغ بیستوری
 22. پنس رینگ
 23. شانگیر
 24. قیچی نخ
 25. سوزنگیر
 26. کلمپ
 27. پاراوان
 28. ویلچر
 29. تخت معاینه
 30. ست پانسمان
 31. ست اپی زیاتومی
 32. ست IUD
 33. ست Tap مایع مفصلی
 34. ست جراحی
 35. ست کامل بخیه
 36. ست LP
 37. قیچی سرکج
 38. ست چست تیوپ گذاری
 39. ست زایمان
 40. رینگ سرکج
 41. ست کات داون
 42. رسیور
 43. کپسول اکسیژن
 44. گالی پات
 45. ترالی
 46. ترالی اورژانس
 47. برانکارد چرخ‌دار
 48. لگن گچ‌گیری
 49. سینی