مولاژ آموزش تزریقات زیر جلدی

رسانه جدید

 

 این پد جهت آموزش تزریقات زیر جلدی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مولاژ تزریق عضلانی

رسانه جدید

این مانکن جهت آموزش تزریقات IM ساخته شده،دریک سمت مانکن عضله را برداشته شده وقابلیت نمایش عصب سیاتیک را دارد و به این طریق دانشجو می تواندمحل صحیح تزریق IM بر روی باتکس و همچنین روی رانها را آموزش ببیند.

مولاژ دست تزریقات IV

رسانه جدید
این مانکن با اندازه  طبیعی دست بزرگسال،نرم و قابل انعطاف بوده،مناسب جهت آموزش تزریقات IV می باشد.شبیه سازخون به راحتی در تمام رگ ها جریان پیدا می کندو امکان نمونه گیریIV ازهشت ورید وجود دارد.

مدل دست جهت نمونه گیری از شریان

رسانه جدید
جهت پی بردن به اسیدوز وآلکادوز تنفسی و متابولیک 

مدل آموزش اندازه گیری فشار خون

رسانه جدید
این مدل بسیار کارآمد و طبیعی بوده و به راحتی به وسیله جعبه الکترونیکی می توان سیستول و دیاستول را ایجاد کرده و اندازه گیری فشار خون را به دانشجو آموزش داد.به راحتی کالیبره می شود و استفاده ازآن بسیار آسان و در عین حال بسیار علمی می باشد.

مولاژ آموزش سمع قلب و ریه بزرگسال

رسانه جدید
این مولاژ قابلیت سمع 16 صدای ریوی و 12 صدای قلبی را دارد.همراه این مولاژ یک عدد ریموت کنترل و یک عدد smart scope وجود دارد.که کلیه صداها جهت سمع توسط این ریموت کنترل به مولاژ القاء وتوسط smart scope در ناحیه های مشخص شده شنیده می شود.هم چنین جهت آموزش عمومی می توان smart scope را به بلندگو متصل کرد. 

مولاژ تزریقات نخاعی بزرگسال

رسانه جدید
این مولاژ جهت نمونه برداری از CSF یا مایع مغزی -نخاعی از ستون فقرات کمری جهت بررسی می باشد.

مولاژ معاینات چشم

رسانه جدید
این مولاژ بهترین نمونه جهت آموزش معاینات افتالموسکوپی می باشد.10 اسلاید جهت معاینات انواع بیماریهای چشم در اختیار قرار می گیرد.جنس مولاژ بسیار نرم و سر جهت پوزیشن گیری حین معاینه بسیار منعطف می باشد.

مولاژ معاینات گوش

رسانه جدید
این مولاژبهترین نمونه جهت آموزش معاینات اتوسکوپی می باشد. 11جفت لاله گوش با قابلیت نمایش انواع بیماریها،واکس و جسم خارجی جهت آموزش جسم خارجی در اختیار قرار می گیرد. جنس مولاژبسیار نرم و سر جهت پوزیشن گیری حین معاینه بسیار منعطف می باشد. 

مولاژ پا جهت بخیه زدن

رسانه جدید
این پا کاملامشابه یک پای طبیعی بوده و به طور پیش فرض 3 برش روی مدل وجوددارد که قابل بخیه کردن است و بیش ازصدبرش دیگر می توان روی پا ایجاد کرد و بارها و بارها بخیه کرد.