تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۱۶۹ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۱۱ فروردین ۱۳۹۶
۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۹ ۲۴۱   کاربر ۴۰۶   صفحه
۰۶/۲۸ ۳,۱۳۱   کاربر ۵,۲۷۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
۰۶/۰۲ ۱,۴۶۸   کاربر ۲,۲۶۸   صفحه
۰۶/۰۱ ۲,۴۰۹   کاربر ۳,۶۸۷   صفحه
۰۵/۳۱ ۱۱,۸۵۹   کاربر ۱۳,۴۱۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴ ۱ %

ساعت ۱ تا ۲
۷ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۹ ۷ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۴۴ ۵۶ %

ساعت ۴ تا ۵
۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۳ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱ ۰ %

ساعت ۸ تا ۹
۵ ۱ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸ ۲ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴ ۱ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۰ ۲ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶ ۱ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵ ۱ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۴ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳ ۱ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۱ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
USA
USA
۷۰ ۵۱ %
ZZZ
ZZZ
۳۶ ۲۶ %
DEU
DEU
۸ ۶ %
FRA
FRA
۵ ۴ %
IRN
IRN
۵ ۴ %
EU
EU
۴ ۳ %
RUS
RUS
۴ ۳ %
UKR
UKR
۲ ۱ %
CHN
CHN
۲ ۱ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۶۶ ۴۹ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۷ ۱۲ %
Chrome
Chrome
۱۵ ۱۱ %
Firefox
Firefox
۱۴ ۱۰ %
Mozilla
Mozilla
۸ ۶ %
Safari
Safari
۴ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۴ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۳ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲ ۱ %
Opera
Opera
۲ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱ ۱ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۸۶ ۶۴ %
Windows 7 ۱۷ ۱۳ %
Windows 10 ۱۲ ۹ %
XP ۱۰ ۷ %
Windows 8 ۵ ۴ %
Linux ۳ ۲ %
Windows 2003 ۱ ۱ %
Android ۰ ۰ %
Vista ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
iOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۰